TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

II. PHÒNG CHỨC NĂNG

 

1) Phòng Tổ chức – Hành chính

 

2) Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

III. KHOA CHUYÊN MÔN

 

1) Khoa Kiểm dịch y tế                                     3) Khoa Xét nghiệm

 

2) Khoa Xử lý y tế                                             4) Khoa Tiêm chủng & Quản lý sức khỏe

 

 

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

4

Truy cập

669.187