TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Phòng Tổ chức - Hành chính

* Giới thiệu về phòng:

    Là phòng hậu  cần tiêu biểu và không thể thiếu, chịu trách nhiệm tham vấn cho Ban Giám đốc và hỗ trợ các khoa phòng khác hoạt động hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

    Về tổng thể, phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị; tổ chức công tác đào tạo, hội thảo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ Kiểm dịch Y tế và quản lý tài sản của Trung tâm.

     Chi tiết hơn, chịu trách nhiệm quản lý công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích số liệu và thống kê, báo cáo theo quy định; Tổ chức và thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe về Kiểm dịch y tế.

 

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

1

Truy cập

666.189