TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Khoa kiểm dịch

14/06

2017

Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền.

14/06

2017

Cấp giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

14/06

2017

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt.

14/06

2017

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế tàu thuyền chuyển cảng

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế tàu thuyền chuyển cảng.

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

2

Truy cập

666.227