TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Quy phạm pháp luật

10/08

2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Số/Ký hiệu: 89/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ

06/12

2017

Thông tư Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành: 31/10/2013
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ

06/12

2017

Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập

Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/03/2013
Cơ quan ban hành: Chính phủ

26/09

2017

Thông tư Hướng dẫn thông tư, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BYT
Ngày ban hành: 15/05/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

15/09

2017

Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-BYT
Ngày ban hành: 25/02/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

15/09

2017

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số/Ký hiệu: 29/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/04/2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ

15/09

2017

Luật viên chức

Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12
Ngày ban hành:15/11/2010
Cơ quan ban hành: Quốc hội

05/07

2017

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng

Số/Ký hiệu: 2535/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 10/07/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2019 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

4

Truy cập

304.751