TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Thông tin nội bộ

Đây là thông tin nội bộ dành cho cán bộ công nhân viên có thông tin đăng nhập.
40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

1

Truy cập

666.241