TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Thư viện ảnh

Hình kỷ yếu cơ quan

Phòng chống Ebola 2014

Hoạt động Xử lý y tế phòng chống dịch bệnh tại sân bay

Lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Hình ảnh tập thể

Hoạt động trung tâm

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2021 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

1

Truy cập

666.182