TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP. HCM

Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế năm 2019

25/06/2019

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 5306
tt.kdytqt@tphcm.gov.vn
KDYTQTHCM

© 2019 Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế TP.HCM. Thiết kế bởi TD&T .

Online

1

Truy cập

267.817